HÍREK

Vállalkozóknak

Tisztelt Látogató! 2018.05.25.-től életbe lép a GDPR (személyes adatvédelem). Az erről szóló tájékoztatást az alábbi linken, illetve az adatvédelmi tájékoztató aloldalon is olvashatja.

2019-től számos cafeteria elemet törölnek, a kedvezményes adózású elemekből már csak a SZÉP kártya marad. Az adómentes elemek is lényegesen csökkentek. Íme a lista, mely tételek maradnak!

 • KATA alanyi mentesség határa 12 millió ft lesz. Aki idén ÁFA körbe átlépett, de a 12 millió ft-ot nem érte el, Ő újból választhatja az alanyi mentességet. Ekkor figyelni kell, hogy az adószáma is visszaváltozik (a 9. karakter) 1-esre!
 • Családi kedvezmény: Kétgyermekes családoknál az eddigi havi 17.500 ft/gyermek/hó családi kedvezmény, 2019-re 20.000 Ft/gyermek/hó-ra emelkedik.
 • Az egészségügyi szolgáltatási járulék havi 7.320 Ft-ról 7.500 Ft-ra (napi 250 Ft-ra) növekedik. 
 • A nyugdíjas munkavállalók 2019-től nem fizetnek járulékot, és a vállalkozások sem fizetnek utánuk sem szociális hozzájárulási adót sem szakképzési hozzájárulást. Vagyis mindössze 15% szja-t vonunk majd a bérükből.
 • Cafeteria elemek jelentősen változnak. (külön cikkben írom a részleteket)
 • Iparűzési adóban az eddigi szabály az volt, hogy 1 millió ft eredmény alatt nem kell iparűzési adót fizetni, ezt 2019-től 1,5 millió ft-ra akarják emelni Budapest esetében, de még  nem fogadták el!
 • Az adóhatóság az egyéni vállalkozóknak is készít bevallás tervezetet, melyet ki kell egészíteniük a vállalkozásra vonatkozó adatokkal, kivéve ha a vállalkozását egész évben szüneteltette. Így az egyéni vállalkozók bevallási határideje Május 20 lesz, viszont a KATA bevallások határideje marad Február 25.
 • Változik a késedelmi pótlék mértéke (aki nem határidőre fizeti be a kötelezettségét), melyet a következőképp kell kiszámítani: (1 napi késedelmi kamat: aktuális jegybanki alapkamat kétszerese + jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelve/365)
 • Január 01-től a bejelentett munkavállalóknak már nem kell lejelenteni a szakképzettségeit/legmagasabb iskolai végzettségeit!

Kihirdetésre került a mai napon, hogy 2019.01.01-től a minimálbér bruttó összege 149.000 Ft, a garantált bérminimum bruttó 195.000 Ft-ra emelkedik.

A 2018. Július 01.-től kötelező számlaadat-szolgáltatáshoz regisztrálnia kell mindenkinek, aki belföldi adóalanyok számára legalább 100 ezer forint áfa tartalmú számlát állít ki akár számlázó programmal, akár számlatömbben. A NAV Online Számla felületén a mostantól elvégezhető regisztrációhoz ügyfélkapus hozzáférésre van szükség.

Függetlenül attól, hogy a számlát számlázó programmal vagy kézzel állítja ki valaki, mindenképpen regisztrálnia kell a NAV Online Számla rendszerében, hogy az adatszolgáltatást el lehessen végezni.

Mostantól elérhető a regisztrációs felület: https://onlineszamla.nav.gov.hu/regisztracio. A regisztrációt annak kell elvégeznie, aki az adott vállalkozás nevében a NAV előtt törvényes képviselőként vagy állandó meghatalmazottként eljárhat.

A NAV Online Számla aloldaláról két kattintással az Ügyfélkapu bejelentkezési oldalára érkezik az, aki a vállalkozást képviseli, és aki sikeres azonosítás után megkezdheti a regisztrációt. Ennek eredményeként, a regisztrációt végző személyéhez kapcsoltan létrejön egy elsődleges felhasználó, aki az adott adózó ügyeiben a webes felületen teljes körű intézkedési joggal rendelkezik.

A számlázó programmal történő adatküldéshez az úgynevezett technikai felhasználót is létre kell hozni, amihez egy jelszó megadása, illetve a jogosultsági szint beállítása szükséges. Ez biztosítja azt, hogy az adatszolgáltató számlázó programja a számlák adatait emberi beavatkozás nélkül, időben és szabályosan továbbíthassa a NAV-hoz. A technikai felhasználó regisztrálása után lesznek hozzáférhetők a számlázó program és a NAV szervere közötti kommunikációhoz szükséges további technikai elemek (felhasználónév, xml aláírókulcs, cserekulcs).

Lehetőség van arra, hogy egy gazdálkodó szervezeten belül ne csak a törvényes képviselő férjen hozzá a rendszerhez. Létrehozhatók másodlagos felhasználók, akik jogosultságuknak megfelelően használhatják a rendszert. Ezeket a jogosultságokat az elsődleges felhasználó határozza meg számukra, például számlatömböt, azaz kézi számlát használó vállalkozások számláit feltölthetik; lekérdezéseket végezhetnek.

Regisztrálni július 01. után is lehet, de legkésőbb az első adatszolgáltatással érintett számla kiállításáig el kell végezni a műveletet. A korábbi, tesztrendszeri regisztráció nem elegendő, mert az csak a tesztelés lehetőségét biztosítja.

Videóbemutató: https://onlineszamla.nav.gov.hu/regisztracio

Sok főállású KATA-s vállalkozó - aki az 50 ezer Ft-os tételes adót fizeti - nem gondol arra, hogy a KATA-s hónapjai/évei alatt mennyi szolgálati időt szerez a nyugdíjához. Sokan úgy gondolják, hogy "nem lesz már nyugdíj sem mire én annyi idős leszek" ill. "lehet megsem érem én azt", viszont úgy gondolom, érdemes erre is egy kis figyelmet fordítanunk. A nyugdíjjárulék alap 94.400 Ft, ez az jelenti, hogy ha valaki pl. munkaviszonyban dolgozna, akkor ennyi lenne a bruttó fizetése. Így aki az 50 ezer ft-os adót fizeti havonta, annak a nyugdíjjárulék-alapot képező keresete, jövedelme a mindenkori minimálbérnél (2018-ban 138.000 Ft) kevesebb, így a KATA-s hónapjai/évei alatt az arányos időtartama vehető szolgálati időként figyelembe a nyugdíj összegének kiszámítása és a szolgálati idő meghatározása során egyaránt.

2018-ban ez az arányszám: 94.400/138.000 = 0,684.

Ez az jelenti, hogy a KATA-s főállású vállalkozó, aki 50 ezer Ft tételes adót fizet egész évben, 2018-ban a 365 napi szolgálati idő helyett csak 365 x 0,684 = 250 nap szolgálati időt szerez.

Ha a főállású KATA-s 75 ezer Ft tételes adót fizet, akkor a nyugdíjjárulék alapját képező keresete 2018-ban 158.400 Ft, ami több mint a tárgyévekben érvényes minimálbér, így az arányos szolgálati időre vonatkozó rendelkezést értelemszerűen nem kell alkalmazni.

A minimálbér számításánál figyelmen kívül kell hagyni annak az időszaknak a naptári napjait, amelyeken a biztosítás szünetelt vagy a biztosítottnak nem volt nyugdíjjárulék-köteles keresete, jövedelme.

Bármilyen további kérdés esetén állok szíves rendelkezésére a Kezdőlap alján  található elérhetőségeken.

Amikor a cég úgy dönt, hogy szeretne új munkavállalót foglalkoztatni, akkor felmerül a kérdés, hogy minimálbért vagy garantált bérminimumot kell-e fizetnie Neki minimálisan?!

Ahhoz, hogy ezt egyszerűen el tudjuk dönteni, segítségünkre van a FEOR kódok listája.

Az 1. főcsoportot vizsgálnunk nem kell, miután ebbe a csoportba a vezetői, felsővezetői munkakört betöltő munkavállalókat kell besorolni, így nekik a garantált bérminimum kötelező!

A 2. főcsoportba tartoznak a felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások, tehát esetükben is legalább a garantált bér alkalmazása kötelező.

A 3. főcsoportba sorolt foglalkozások a nem egyetemi szintű egyéb felsőfokú vagy legalább középfokú végzettséget igényelnek. Legalább a garantált bér alkalmazása ezen foglalkozások tekintetében is kötelező.

A 4.5.6.7.8. főcsoportba sorolt foglalkozások (irodai és ügyviteli, kereskedelmi és szolgáltatási, mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, ipari és építőipari, gépkezelői, összeszerelői, járművezetői foglalkozások) érettségire épülő szakképesítést vagy szakközépiskolai végzettséget vagy alapfokú végzettség utáni szakmunkásképzői végzettséget igényelnek. Esetükben a garantált bér alkalmazása szintén kötelező. 

A 9. főcsoportba tartozó foglalkozások a szakképzettséget nem igénylő, egyszerű foglalkozások. Ezekben a munkakörökben alkalmazott munkavállalóknak nem kötelező a garantált bérminimum, elegendő a minimálbért fizetni.

Milyen szempontok alapján lehet eldönteni azt, hogy a KATA-s vállalkozó munkaviszonyt leplez-e, vagy valódi vállalkozási tevékenységet végez? Az alábbi 7 pontból, ha kettőnek megfelel, akkor már nem színlelt munkaviszonyról beszélünk:

 • Dolgozz valakivel együtt!
 • Legfeljebb a bevételed fele származzon nagy kuncsafttól!
 • Dolgozz önállóan!
 • Dolgozz otthon, vagy a saját irodádban, műhelyedben!
 • Dolgozz a saját eszközeiddel!
 • Dolgozz a saját munkarended szerint!
 • Dolgozz máshol, teljes munkaidőben!

Természetesen, nem minden esetben ilyen könnyű ezt megállapítani, így minden egyes esetet külön-külön kell megvizsgálni, elemezni, az előírásokhoz megfeleltetni. Ha a fenti 7 pont alapján még mindig nem biztos benne, hogy KATA, vagy munkaviszony, akkor tessék szíves előre gondolkodni, szakértő könyvelőt/adótanácsadót fogadni már a kezdeti lépések előtt!

A héten elérkezünk a következő határidőhöz, ami szintén minden vállalkozót érint. Ez az éves kamarai hozzájárulások megfizetése. Az éves díj 5.000 Ft. Amire mindenkinek figyelnie kell, az a bankszámlaszám, hogy jó kamarához utaljon, illetve, hogy a közleményből ne maradjon ki az adószám, ill. a "kamarai hozzájárulás" megnevezés. Utalás határideje: 2018.03.31.

Mindenkinek Szép Napot :)

Az idei évben 02.25-e helyett 02.26-a hordoz fontos határidőt! Eddig az időpontig az alábbiakat kell elszámolnunk a hatóság felé:

 • Éves ÁFA bevallások társaságok részére
 • KATA elszámolások a 2017-es évről
 • Aki egyéni vállalkozó, annak a 17SZJA bevallási határideje 2018.02.26.
 • EVA bevallás (1743) a bevételi nyilvántartást vezetőknél

Amennyiben az egyéni vállalkozó egész évben (2017) szüneteltette a vállalkozását, abban az esetben neki nem most, hanem 2018.05.22-ig kell a 17SZJA bevallást benyújtania.

 • 2018.01.01.-től a minimálbér bruttó összege 138.000 Ft-ra, a garantált bérminimum 180.500 Ft-ra emelkedett.
 • A szociális hozzájárulási adó és az egészségügyi hozzájárulási adó mértéke 22%-ról 19,5%-ra csökken.
 • Az ingatlan bérbeadás után megszűnik az EHO fizetés, így a bérleti díjat csak 15% SZJA terheli. További változás, hogy ha például a házastársak közös tulajdonában álló ingatlanhoz kapcsolódó adókötelezettséget teljes egészében az egyik házastárs teljesíti, akkor a párja nevére szóló számlákat (például rezsiköltséget) is elszámolhatja.
 • A KIVA mértéke 14%-ról 13%-ra csökkent.
 • 2018. január 1-től az internet-hozzáférési szolgáltatásra vonatkozó áfa kulcs 18%-ról 5%-ra.
 • Tovább nő a családi kedvezmény mértéke a kétgyermekes családok esetében. 2018. január 1-jétől gyermekenként 15 000 forint helyett 17 500 forint adómegtakarítás érhető el.
 • nappali tagozatos kisadózó KATA- főállásúnak nem minősülő kisadózónak minősülnek, havi 25 ezer forint tételes adót kell megfizetniük 2018. január 1-től.
 • SZJA - megszűnik a munkáltatói adómegállapítás, már a 2017. évi jövedelmekre sem lehet azt választani. A jövőben csak két lehetőség között kell választani: vagy önadózással (az 53-as bevallás benyújtásával) vagy az adóhatóság által készített bevallási tervezet jóváhagyásával, kiegészítésével, illetve javításával. Az adóhatóság - az egyéni vállalkozók kivételével - minden magánszemély számára készít a nyilvántartásaiban szereplő adatokból bevallási tervezetet. mezőgazdasági őstermelők, az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyek számára első alkalommal a 2017. évre vonatkozóan már készít bevallási tervezetet a NAV.
 • 2018.01.31.-ig bejelentési kötelezettségük van azon vállalkozásoknak, akik rendelkeznek külföldi bankszámlával. Új külföldi bankszámla nyitása esetén a nyitást követő 15 napon belül kell a bejelentést megtenni. A bejelentési kötelezettség elmulasztása, késedelmes vagy hiányos teljesítése esetén az állami adóhatóság 600 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja az adózót. Figyelem! A paypal is "pénzintézet"! Azaz a paypal számlákat is be kell jelenteni!
 • 2018.07.01-től életbe lép az online adatszolgáltatás.
 • Aki számlázó programon keresztül készíti a számláit, azoknál a NAV azonnal átveszi majd az adatokat, azon számlák esetében ahol a számla ÁFA tartalma a 100.000 Ft-ot eléri, vagy azt meghaladja.
 • Aki kézi számlatömböt alkalmaz, azoknál 5 nap lesz a bejelentésre egy webes felületen, azon számláknál, ahol a számla ÁFA tartalma meghaladja a 100.000 Ft-ot, de nem éri el az 500.000 Ft-ot. Azon számláknál, ahol az ÁFA több mint 500.000 Ft, 1 nap lesz a bejelentésre.
 • Aki fordított ÁFA-s számlával rendelkezik, azokra nem terjed ki a szabályozás. 
 • Adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén a magánszemély számlánként 200.000 Ft-ra, más adózó számlánként 500.000 Ft-ra, sújtható mulasztási bírsággal.
 • 2018.07.01-től a tételes adatszolgáltatás ÁFA határértéke 1.000.000 Ft-ról 100.000 Ft-ra csökken, mely számlákat továbbra is az ÁFA bevallásban kell majd feltüntetni mind a vevő, mind a szállítói számlák esetében.

Ne feledd, hogy közeledik a magánszemélyek SZJA bevallásainak beadási határideje. (2017.05.22) A beadás történhet kétféle módon:
- Ügyfélkapuval rendelkezők esetén a portálra belépve átnézheted a bevallási tervezetet, majd ha mindent rendben találsz, akkor azt el tudod fogadni. Külön kell nyilatkoznod az adód 1+1%-áról, amit a tervezet mellett találsz.
FONTOS!! Ha rendelkezel ügyfélkapuval, de oda nem lépsz be, és nem fogadod el a tervezetet, akkor Május 22.-én a NAV a bevallást elfogadottnak tekinti, mivel másképp nem rendelkeztél.

- Könyvelő segítségével: Ha a munkabéreden kívül volt az adott évben más jövedelmed is, vagy elkészítette az adóhatóság a tervezetet, de azzal Te nem értesz egyet, akkor Neked kell gondoskodnod a bevallás elkészítéséről és beadásáról. Ebben tudok neked segítséget nyújtani, keress bizalommal.