• 2018.01.01.-től a minimálbér bruttó összege 138.000 Ft-ra, a garantált bérminimum 180.500 Ft-ra emelkedett.
 • A szociális hozzájárulási adó és az egészségügyi hozzájárulási adó mértéke 22%-ról 19,5%-ra csökken.
 • Az ingatlan bérbeadás után megszűnik az EHO fizetés, így a bérleti díjat csak 15% SZJA terheli. További változás, hogy ha például a házastársak közös tulajdonában álló ingatlanhoz kapcsolódó adókötelezettséget teljes egészében az egyik házastárs teljesíti, akkor a párja nevére szóló számlákat (például rezsiköltséget) is elszámolhatja.
 • A KIVA mértéke 14%-ról 13%-ra csökkent.
 • 2018. január 1-től az internet-hozzáférési szolgáltatásra vonatkozó áfa kulcs 18%-ról 5%-ra.
 • Tovább nő a családi kedvezmény mértéke a kétgyermekes családok esetében. 2018. január 1-jétől gyermekenként 15 000 forint helyett 17 500 forint adómegtakarítás érhető el.
 • nappali tagozatos kisadózó KATA– főállásúnak nem minősülő kisadózónak minősülnek, havi 25 ezer forint tételes adót kell megfizetniük 2018. január 1-től.
 • SZJA – megszűnik a munkáltatói adómegállapítás, már a 2017. évi jövedelmekre sem lehet azt választani. A jövőben csak két lehetőség között kell választani: vagy önadózással (az 53-as bevallás benyújtásával) vagy az adóhatóság által készített bevallási tervezet jóváhagyásával, kiegészítésével, illetve javításával. Az adóhatóság – az egyéni vállalkozók kivételével – minden magánszemély számára készít a nyilvántartásaiban szereplő adatokból bevallási tervezetet. mezőgazdasági őstermelők, az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyek számára első alkalommal a 2017. évre vonatkozóan már készít bevallási tervezetet a NAV.
 • 2018.01.31.-ig bejelentési kötelezettségük van azon vállalkozásoknak, akik rendelkeznek külföldi bankszámlával. Új külföldi bankszámla nyitása esetén a nyitást követő 15 napon belül kell a bejelentést megtenni. A bejelentési kötelezettség elmulasztása, késedelmes vagy hiányos teljesítése esetén az állami adóhatóság 600 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja az adózót. Figyelem! A paypal is „pénzintézet”! Azaz a paypal számlákat is be kell jelenteni!
 • 2018.07.01-től életbe lép az online adatszolgáltatás.
 • Aki számlázó programon keresztül készíti a számláit, azoknál a NAV azonnal átveszi majd az adatokat, azon számlák esetében ahol a számla ÁFA tartalma a 100.000 Ft-ot eléri, vagy azt meghaladja.
 • Aki kézi számlatömböt alkalmaz, azoknál 5 nap lesz a bejelentésre egy webes felületen, azon számláknál, ahol a számla ÁFA tartalma meghaladja a 100.000 Ft-ot, de nem éri el az 500.000 Ft-ot. Azon számláknál, ahol az ÁFA több mint 500.000 Ft, 1 nap lesz a bejelentésre.
 • Aki fordított ÁFA-s számlával rendelkezik, azokra nem terjed ki a szabályozás. 
 • Adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén a magánszemély számlánként 200.000 Ft-ra, más adózó számlánként 500.000 Ft-ra, sújtható mulasztási bírsággal.
 • 2018.07.01-től a tételes adatszolgáltatás ÁFA határértéke 1.000.000 Ft-ról 100.000 Ft-ra csökken, mely számlákat továbbra is az ÁFA bevallásban kell majd feltüntetni mind a vevő, mind a szállítói számlák esetében.