Egyszerűsített (alkalmi) foglalkoztatás szabályai 2023

2023-ban az egyszerűsített foglalkoztatássa kapcsán az alábbiakra kell figyelni:

Minimálisan kifizetendő bérek 2023.01.01-től:
– minimálbér (1.334 Ft/óra) 85%-a, azaz 1.134 Ft/óra, vagy
– a szakképzettséget igénylő munkakörökben garantált bérminimum (1.704 Ft/óra) 87%-a, azaz 1.483 Ft/óra
Alkalmi munkára bejelenteni:
– Egymást követő 5 napig
– 1 hónapon belül max. 15 napig
– 1 éven belül pedig max. 90 napig lehet 1 munkáltatóhoz 1 alkalmi embert.
Alkalmi munka esetén egy naptári napon az egyszerűsített foglalkoztatott munkavállalók száma nem haladhatja meg:
– munkavállalóval nem rendelkező vállalkozás esetén: átlagosan az 1 főt
– 1-5 fő alkalmazotti létszám esetén: átlagosan a 2 főt
– 6-20 fő alkalmazotti létszám esetén: átlagosan a 4 főt
– 20 + alkalmazotti létszám esetén, a munkavállalói létszám 20%-át

A számításnál mindig a megelőző félév átlagos statisztikai létszámát kell alapul venni.  Az alkalmazás létszámkeretét a munkáltató szabadon használhatja fel, tehát ha az éves létszámkeret 1 fő, úgy foglalkoztathatunk az év minden napján egy alkalmi munkavállalót, de akár egy napon 365 személyt is.
Egyszerűsített foglalkoztatás keretében a maximálisan kifizethető napi munkabér összege 2023-ban: 21.340 Ft/nap/fő.

Természetesen ennél magasabb összegű munkabér is kifizetésre kerülhet, mely költségként is elszámolható, csupán további adófizetési kötelezettséggel kell számolni:
– társasági adófizetési kötelezettség keletkezik a munkáltatónak
– személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség (15%) a munkavállalónak

Egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelem esetén az adómentesség felső határa:
– HA a munkavállaló szakképzettséget NEM IGÉNYLŐ munkakörben van foglalkoztatva a napi mentesített keretösszeg 13 871 Ft.
– HA a munkavállaló szakképzettséget IGÉNYLŐ munkakörben van foglalkoztatva a napi mentesített keretösszeg 17 719 Ft.

Az egyszerűsített foglalkoztatás után az alábbi közterhet kell fizetni:
– Alkalmi munka esetén 2.300 Ft/fő/nap
– Mezőgazdasági munka esetén 1.200 Ft/fő/nap
– Filmipari statiszta esetén pedig 7.000 Ft/fő/nap

Az egyszerűsített foglalkoztatottnak jár 15%-os éjszakai pótlék (22 – 06) óra közötti munkaidőre, ha a munkavégzés ideje 22 – 06 óra között meghaladja az 1 órát.
Az egyszerűsített foglalkoztatottnak, a napi 8 óra feletti munkaidőre, az alapbéren felül 50% „túlóra pótlékot” is kell fizetni. (Kivéve több napos bejelentés, egyenlőtlen beosztás pl: egybefüggő 2 nap bejelentés 1. nap 12 óra , 2. nap 4 óra munka, átlagosan maximum 8 óra)
Abban az esetben, ha pl. étteremben fizetett ünnepen egyszerűsített foglalkoztatottat alkalmaznak, akkor a fizetett ünnepi órákra 100 % pótlék is jár!

Egyszerűsített foglalkoztatottak bejelentése a foglalkoztatás megkezdése előtt kell, hogy megtörténjen.
Ha törölni szeretnénk egy napot, akkor:
– az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentését követő 2 órán belül, vagy
– a módosítás bejelentés napján délelőtt 9 óráig van lehetőség, ezt követően a munkáltató a közteher-fizetési kötelezettségének köteles eleget tenni. 
Visszamenőlegesen nem lehet törölni napokat!

Egyszerűsített foglalkoztatottak bejelentési lehetőségei:
– a T1042E nyomtatványon (ügyfélkapun keresztül)
– országos telefonos ügyfélszolgálaton keresztül telefonon teljesítheti. (185-ös kék szám)
– okos telefonról, tabletről applikációval

Mikor nem alkalmazható alkalmi munkavállaló?
– A vállalkozás, amely 300.000 Ft-ot elérő összegű adótartozást halmoz fel a szociális hozzájárulási adó, a rehabilitációs hozzájárulás, valamint az Szja tv. által a munkáltatóra előírt adóelőleg tekintetében, mindaddig nem jogosult az egyszerűsített foglalkoztatásra, míg a felsorolt adónemek összesített adótartozása 300.000 Ft alá nem süllyed.
– harmadik országbeli állampolgár csak mezőgazdasági idénymunkára foglalkoztatható, amennyiben rendelkezik TAJ számmal és adóazonosító jellel
– Boltokban, közértekben stb…, ahol nem vasárnaphoz köthető a tevékenység vagy munkakör, 50%-os vasárnapi pótlékot kell fizetni. Ahol nem vasárnaphoz köthető a tevékenység vagy a munkakör, a túlórára 50% „túlóra pótlékot” + 50%-os vasárnapi pótlékot is kell fizetni. Ha pl.: étteremben fizetett ünnepen dolgozik egyszerűsített foglalkoztatott, akkor a fizetett ünnepi órákra 100% pótlék is jár.